Text per p. 83

       LA ESQUELLA'DE LA TORRATXA.
83
IJLTIMS REGALOS.
�Tingui; pergam� y medalla:
11 dona la comissi�,
perqu� serripre se 'n recordi
de la gran Exposici�.
|*en�d�ch, af�mac�� que 1' endem� va desmentir
�^prempsa en massa...
tM   *^' "^^turalment, no pot calificarse de men-
�J**a, ni pot donar lloch � que 's diga que primer
^8 atrapat un tinent de arcalde que un coix... no,
^�nyors... aix� tot lo m�s es un olvit involuntari,
�|'^ ^'".''�or de concepte, al cap de vall res... una
"�bilitat com un altre, una senzilla estratagema.
Lo fet es que passi '1 bou per bestia grossa;
MUe lag llistes quedin confeccionadas � la mida
gf ^^^ gust y que no 's perdi la costum de fer
jccci�ns, tal com s' han fet fins ara, sense cos
'ectoral que hi intervingui, sense m�s que la vo
untat de mitja dotzena de mangonejadors, per
S^e aix�s, los que han sortit de la Casa en virtut
^ la Iley Mellado, dintre de quatre anys pugan
Y Barcelona �que 's penji!
.Sr. Maci�, ja sabia jo que 'Is principals obsta-
y\^i^^ 1* exercici del sftu c�rrech de arcalde ha-
- a de trobarlos en los seus mateixos companys
"*� corporaci�.
Pero escolti �no t� medi d' evitar certs esc�n-
dols � tota costa?
Y 1' esc�ndol aqueix de las llistas electorals
�no li sembla � vost�, Sr. Maci�, que mereix un
cop de vara?
P. delO.
UNA M�SCARA.
SONET.
Bufona, gracioseta y b�n plantada;
Uuhint un capritx�s vestit ab llassos;
ensenyant orgullosa cama y brassos,
y anant, naturalment, molt escotada,
de flors y collarets b�n adornada;
no fent anar los polvos gens escassos;
al entrar al sal� d�na bromassos.
� incontinent se veu acompanyada.
Ballant se diverteix y fa brometa;
un iocio la convida al restaurant,
y ab bromas y bons mots quedan... entesos.        
 •  
Carregant continguts ...
Ocultar

Esquella de la Torratxa, La. Núm 0578 (8 febr. 1890)

16 pàgines totals